Plan Startowy

Plan hostingowy Startowy
Przestrzeń dyskowa 1.5 GB
Miesięczny transfer 2 TB
Ilość domen Nieskończone
Ilość poddomen Nieskończone
Edytor strefy DNS Tak
Niezależnych witryn dla domen głównych 2
Niezależnych witryn dla poddomen 8
Konta FTP Nieskończone
Konta pocztowe Nieskończone
Maksymalna wielkość skrzynki pocztowej Nieskończone
Przekierowania poczty Nieskończone
Grupy poczty 4
Maksymalna ilość odbiorców dla grup 15
Listy poczty 4
Maksymalna ilość odbiorców dla list 15
Bazy MSSQL 2012
Zamów do Planu Startowego Bazę danych MSSQL - koszt 30.00zł netto/rok
0*
Łączna wielkość wszystkich baz MSSQL 2012, MB 0
Użytkownicy MSSQL 2012 0
Funkcja backupu bazy MSSQL 2012 Tak
Funkcja przywracania bazy MSSQL 2012 Tak
Wielkość pliku dziennika dla bazy MSSQL 2012, MB 0
Czyszczenie pliku logu bazy MSSQL 2012 Tak
Bazy MySQL 5
Zamów do Planu Startowego Bazę danych MySQL5 - koszt 10.00zł netto/rok
0*
Użytkownicy bazy MySQL 5 0
Funkcja backupu bazy MySQL 5 Tak
Funkcja przywracania bazy MySQL 5 Tak
Czyszczenie pliku logu bazy MySQL 5 Tak
ODBC DSN 2
Menadżer plików Tak
Zaplanowane zadania Tak
Ilość zaplanowanych zadań 1
Minimalny odstęp czasu między zadaniami, minuty 30
Dedykowana pula aplikacji Tak
Klasyczny ASP Tak
ASP.NET 1.1 Tak
ASP.NET 2.0 - 3.5 Tak
ASP.NET 4.0 - 4.5 Tak
Domyślne dokumenty Tak
Własne strony błędów Tak
Własne nagłowki Tak
Własne typy MIME Tak
PHP 5.x Tak
Przekierowania Tak
Zdalne zarządzanie i wsparcie dla programu WebMatrix Tak
Własne ustawienia bezpieczeństwa Tak
Foldery SSL 0
Samodzielne zarządzanie zainstalowanym certyfikatem SSL Tak
Wirtualne katalogi Tak
Galeria aplikacji Microsoft Tak
Plan hostingowy Startowy
Cena netto (roczny okres rozliczeniowy) 60,00 zł
Zamówienie Zamawiam
* W Planie Startowym Bazy danych są dostępne jako dodatek hostingowy.