Jan 7th Aktualizacja PHP

Wszystkie aktualnie wspierane wersje PHP zostały zaktualizowane do najnowszych wersji w swoich gałęziach rozwojowych. Oprócz tego została także dodana nowa wersja o numerze 7.3.

Dec 23rd Aktualizacja .NET Core do 2.2

.NET Core wspierany w Webio w ramach wersji 2.x został zaktualizowany do wersji 2.2

Nov 20th Aktualizacja .NET Core do 2.1.6

.NET Core wspierany w Webio w ramach wersji 2.x został zaktualizowany do wersji 2.1.6

Oct 12th Aktualizacja .NET Core do 2.1.5

.NET Core wspierany w Webio w ramach wersji 2.x został zaktualizowany do wersji 2.1.5

Aktualnie wspierany .NET Framework z wersji 4.x dla wszystkich systemów to 4.7.2

Jan 12th Dodanie obsługi PHP 7.2 i aktualizacja .NET Core 1.x i 2.x

Informujemy, że do obsługiwanych wersji PHP została dodana wersja 7.2, a wspierane wersje .NET Core zostały zaktualizowane do wersji 1.1.6 i 2.0.5

Nov 30th Kreator stron WWW

Od kilku dni w Webio dostępny jest kreator stron WWW w ramach wszystkich planów hostingowych bez żadnych dodatkowych opłat. Zachęcamy do sprawdzenia i korzystania. Aby go uruchomić należy mieć utworzoną witrynę, wejść w jej właściwości i skorzystać z odpowiedniego przycisku "Otwórz kreator stron" widocznego nad statusem pracy ... Czytaj »

Jun 19th HTTP/2 w Webio

https://http2.akamai.com/demo - już w tym tygodniu rozpocznie się sukcesywne dodawanie wsparcia dla HTTP/2 na serwerach WWW obsługujących witryny klientów Webio. Zachęcamy do korzystania z darmowych certyfikatów Let's Encrypt (https://www.webio.pl/BazaWiedzy/324/instalacja-bezplatnego-certyfikatu-lets-encrypt.html) dla swoich witryn aby ... Czytaj »

Jun 5th .NET Framework 4.7

Serwery Webio obsługujące witryny klientów zostały zaktualizowane o wsparcie dla .NET Framework 4.7

May 17th .NET Core i .NET Framework

Wsparcie dla .NET Core w Webio zostało zaktualizowane do wersji 1.1.2. .NET Framework 4.7 będzie obsługiwany w ciągu najbliższych dni.