Wpisy

 Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych

Najczęstszą przyczyną komunikatu "Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych" lub...

 Instalacja WordPress

Do instalacji WordPress wymagane jest w pierwszej kolejności utworzenie witryny, bazy danych z...

 Instalacja i konfiguracja wtyczki obsługującej wysyłkę poczty w WordPress za pomocą SMTP

Domyślnie WordPress wysyła pocztę za pomocą funkcji PHP mail(), jednakże ta nie pozwala na...

 Odblokowanie pliku xmlrpc.php

Na serwerach IIS Webio publikowanie w WordPress za pomocą protokołu XML-RPC jest domyślnie...

 Reguła IIS URL Rewrite niezbędna do obsługi przyjaznych adresów w Wordpress

Domyślnie plik web.config po instalacji Wordpress z Galerii Aplikacji zawiera regułę URL Rewrite...