Wpisy z tagiem 'MSSQL'

 Błąd 9001 bazy danych SQL

W przypadku otrzymania przez aplikację błędu zwróconego z bazy danych, zaczynającego się od...

 Błąd SQL Management Studio 2008: The server principal "NAZWA_UZYTKOWNIKA" is not able to access the database "NAZWA_BAZY" under the current security context.

W celu wyeliminowania powyższego błędu wykonać kroki: Połączyć się z bazą za pomocą SQL...

 ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server (host bazy znajduje się w wiadomości z...

 Ilość oraz limit baz danych

Ilość oraz limit baz danych jest uzależniona od posiadanego Planu hostingowego. Plan Startowy...

 Jak wykonać kopię zapasową aplikacji?

Kopia bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem ochrony danych. Oprócz cyklicznych kopii...

 Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...

 Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

Otworzyć SQL Server Management Studio   Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście...

 Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...

 Przenoszenie zasobów pomiędzy kontami hostingowymi

Operacja wykonywana jest przez klienta i polega na usunięciu zasobów z pod jednego konta i...

 Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

 SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po...

 Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

 Wgrywanie aplikacji na serwer

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     Sprawdzić czy w przestrzeni...

 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć SQL...

 Zamawianie i rezygnacja z dodatków hostingowych

Poniższy artykuł powstał na przykładzie zamówienia dedykowanego adresu IP jako jednego z dodatków...

 Zamawianie planu hostingowego do działania programów firmy Elisoft

  Plan Startowy z dodatkową bazą MSSQL to minimalna konfiguracja wymagana do działania...

 Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

 Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...