Wpisy z tagiem 'MSSQL'

 Błąd 9001 bazy danych SQL

W przypadku otrzymania przez aplikację błędu zwróconego z bazy danych, zaczynającego się od...

 Błąd SQL Management Studio 2008: The server principal "NAZWA_UZYTKOWNIKA" is not able to access the database "NAZWA_BAZY" under the current security context.

W celu wyeliminowania powyższego błędu wykonać kroki: Połączyć się z bazą za pomocą SQL...

 ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server (host bazy znajduje się w wiadomości z...

 Ilość oraz limit baz danych

Ilość oraz limit baz danych jest uzależniona od posiadanego Planu hostingowego. Plan Startowy...

 Instalacja Orchard

Do instalacji wymagana jest baza danych i użytkownik MSSQL oraz pula aplikacji w trybie ASP.NET...

 Jak wykonać kopię zapasową aplikacji?

Kopia bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem ochrony danych. Oprócz cyklicznych kopii...

 Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...

 Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

Otworzyć SQL Server Management Studio   Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście...

 Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...

 Przenoszenie zasobów pomiędzy kontami hostingowymi

Operacja wykonywana jest przez klienta i polega na usunięciu zasobów z pod jednego konta i...

 Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

 SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po...

 Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

 Wgrywanie aplikacji na serwer

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     Sprawdzić czy w przestrzeni...

 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć SQL...

 Zamawianie i rezygnacja z dodatków hostingowych

Poniższy artykuł powstał na przykładzie zamówienia dedykowanego adresu IP jako jednego z dodatków...

 Zamawianie planu hostingowego do działania programów firmy Elisoft

  Plan Startowy z dodatkową bazą MSSQL to minimalna konfiguracja wymagana do działania...

 Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

 Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...