Wpisy

 Blokowanie i odblokowywanie nadawców wiadomości

Webmail dostępny pod adresem https://poczta.webio.pl oferuje możliwość zablokowania określonych...

 Błąd "Bad Request HTTP Error 400. The request is badly formed."

Aby poradzić sobie z poniższym błędem należy usunąć z przeglądarki pliki cookies dotyczące domeny...

 Dodawanie kalendarza na urządzeniu mobilnym z systemem Android

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w urządzeniu mobilnym z...

 Dodawanie kalendarza z Webmaila do Outlooka

Klienci pracujący z kalendarzem w Webmailu mogą go synchronizować z programem pocztowym Outlook....

 Dodawanie kalendarza z Webmaila do Thunderbirda

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w programie...

 Filtrowanie przychodzących wiadomości za pomocą Adresowania Plus

Adresowanie Plus to usługa pozwalająca użytkownikowi na korzystanie ze specjalnych, wirtualnych...

 Filtrowanie zawartości w SmarterMail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...

 Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

 Jaki jest maksymalny rozmiar wiadomości z załącznikami?

Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami wynosi 50 MB.  ...

 Jednorazowy adres e-mail

W sytuacji gdy użytkownik nie chce udostępniać swojego prawdziwego adresu e-mail, może...

 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2007

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2010

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2013

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2016

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

 Konfiguracja klienta pocztowego Mozilla Thunderbird

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

 Konfiguracja klienta pocztowego Windows Live Mail

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do skrzynki...

 Konfiguracja klienta pocztowego wbudowanego w Windows 10

W głównym oknie programu Poczta kliknąć Konta, a następnie Dodaj konto. Jako typ konta wybrać...

 Konfiguracja połączenia z serwerem poczty Webio

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy połączenie kanałem szyfrowanym SSL. Nazwa użytkownika:...

 Kontrola nad filtrowaniem SPAMu

Każda skrzynka pocztowa utworzona w Webio posiada możliwość kontroli SPAMu. Domyślne ustawienia...

 Korzystanie z funkcji czatu w aplikacji SmarterMail

Użytkownicy, których skrzynki pocztowe zostały utworzone w obrębie tej samej domeny...

 Logowanie do poczty elektronicznej (Webmail)

Webmail to aplikacja umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki...

 Migracja skrzynki pocztowej do Webio

Narzędzie migracji skrzynki pocztowej umożliwia zaimportowanie wiadomości, kontaktów,...

 Odrzucanie wiadomości przez serwery pocztowe Onet

  W związku z wielokrotnym odrzucaniem wiadomości klientów Webio, zmuszeni byliśmy przygotować...

 Przekazywanie poczty na kilka adresów e-mail

Przekazywanie wiadomości można skonfigurować w ten sposób, aby były dostarczane na kilka...

 Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej...

 Przykład wykorzystania biblioteki Aegis Implicit Mail (AIM) do wysyłania poczty w ASP.NET kanałem SSL

Po uruchomieniu aplikacji Visual Studio kliknąć w górnym menu: File → New project....

 Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać...

 Raport o zajętości skrzynki pocztowej wysyłany na e-mail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części...

 Synchronizacja poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarzy, zadań i notatek w aplikacji desktopowej Outlook 2013

Uruchomić Outlooka 2013 i przejść do zakładki Plik. Kliknąć Dodaj konto.   Wybrać opcję Ręczna...

 Synchronizacja poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarzy, zadań i notatek w urządzeniu mobilnym z systemem Android

W ustawieniach urządzenia mobilnego przejść do zakładki Konta, a następniewybrać Dodaj konto....

 Ustawienie podpisu dla wiadomości wysyłanych przez Smartermail

Dodanie podpisu w SmarterMail (webmail) umożliwia automatyczne wstawianie go do każdej wysyłanej...

 Usuwanie adresu e-mail z listy Autouzupełniania

Użytkownicy najczęściej wysyłają wiadomości do tych samych odbiorców. SmarterMail...

 Wpisy DNS wymagane do poprawnego działania poczty Webio

TYP REKORDU WARTOŚĆ REKORDU MX [10]mail1.webio.pl MX [10]mail2.webio.pl...

 Współdzielenie zasobów między użytkownikami tej samej domeny pocztowej

Klienci obsługujący pocztę z poziomu Webmail mogą między sobą współdzielić zasoby. Konta...

 Wysyłanie poczty wychodzącej pod dodatkowy adres e-mail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...

 Zamawianie dodatku hostingowego wspierającego protokół ActiveSync

Dzięki dodatkowi hostingowemu Synchronizacja Activesync z urządzeniami mobilnymi - jedno konto...

 Zapisywanie wiadomości w programie pocztowym

Rozwiązanie problemu z pocztą elektroniczną bardzo często niesie za sobą konieczność...

 Zmiana hasła do skrzynki pocztowej

  Hasło jest mi znane Hasło do skrzynki pocztowej należy zmienić zgodnie z poniższym...

 Zmiana hasła do skrzynki pocztowej z poziomu SmarterMail

Do zmiany hasła wymagana jest znajomość aktualnego hasła. Zalogować się do Poczty Webio....

 Zmiana pozycji okna podglądu wiadomości w poczcie SmarterMail

Okno podglądu wiadomości w Webmail domyślnie znajduje się w prawej części ekranu. Dla tych z...

 Łączenie SmarterMail (Webmail) z dyskiem w chmurze

SmarterMail pozwala na połączenie z usługą Google Drive, Dropbox czy OneDrive. Użytkownicy...