Wsparcie dla plików z rozszerzeniem .svg oraz .woff

W celu dodania wsparcia dla plików z rozszerzeniami .svg oraz .woff należy zaktualizować plik web.config aplikacji (niezależnie od typu aplikacji) o poniższy wpis:

<system.webServer>
<staticContent>
<remove fileExtension=".svg" />
<remove fileExtension=".woff" />
<mimeMap fileExtension=".svg" mimeType="image/svg+xml"/>
<mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/x-font-woff"/>
</staticContent>
</system.webServer>

  • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Znak kropki w adresie URL

Użycie znaku kropki '.' w adresie URL jest automatycznie odrzucane przez Serwer IIS, dlatego...

Niedostępność witryny po zmianie adresu IP ze współdzielonego na dedykowany

Jeśli witryna po przełączeniu na dedykowany adres IP nie wyświetla się, należy wykonać poniższe...

Nie dochodzą wiadomości od niektórych nadawców

Sprawdzić czy adres e-mail nadawcy znajduje się na liście zablokowanych: Blokowanie i...

Problemy z wyświetleniem witryny i polecenie tracert (traceroute)

W przypadku zgłoszeń dotyczących długiego oczekiwania na załadowanie witryny lub problemów...

Nie działa witryna

Niedziałanie witryny może być związane z zawieszeniem się aplikacji klienta. Najprostszym...