Tworzenie skrzynek pocztowych

Przed utworzeniem skrzynki pocztowej należy dodać domenę. Klienci Webio mogą także korzystać z darmowej poddomeny .hostingasp.pl tworząc skrzynki typu nazwa@domena.hostingasp.pl
 
 
W sekcji Poczta kliknąć Konto.

 
Kliknąć przycisk Utwórz konto pocztowe.
 
Można utworzyć nieograniczoną ilość skrzynek pocztowych.
 
Wypełnić formularz tworzenia skrzynki, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
 
Pola wymagane:
 
 • wpisać nazwę skrzynki i z rozwijanej listy wybrać domenę,
 • wprowadzić hasło (od 5 do 50 znaków, przynajmniej 1 cyfra i 1 znak specjalny),
 • w polu Limit rozmiaru skrzynki pocztowej określić maksymalny rozmiar skrzynki (wartość można zmienić w dowolnej chwili w późniejszej edycji konta).
   
Limitem rozmiaru skrzynki pocztowej jest całościowy limit dla usługi danego planu hostingowego i ewentualnych dodatków, które go powiększają.
 
Pola opcjonalne:
 
 • Konto włączone - usunąć zaznaczenie z tej opcji, jeśli skrzynka po utworzeniu ma być wyłączona,
 • Imię, Nazwisko - wprowadzone informacje wyświetlą się u odbiorcy wiadomości w polu "Od",
 • Odpowiedź na adres - adres zostanie automatycznie użyty w przypadku skorzystania przez odbiorcę wiadomości z opcji Odpowiedz,
 • Podpis - wprowadzony tekst zostanie dołączony do każdej nowej wiadomości jako podpis.
 
 
 • Włącz autoodpowiadanie: zaznaczyć jeśli nadawca wiadomości ma otrzymywać automatyczną odpowiedź,
 • Tytuł: wpisać tytuł wiadomości,
 • Wiadomość: wprowadzić treść.
 
 
 • Przekaż pocztę pod adres: wpisać adres, na który będzie przekazywana przychodząca poczta,
 • Skasuj wiadomość po przekazaniu: zaznaczyć jeśli dodatkowo  wiadomość ma być usunięta po przekazaniu.
 
 
Po utworzeniu skrzynki można zalogować się do poczty elektronicznej za pomocą Webmail.
 • 3 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zmiana uprawnień w Menadżerze plików

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W...

Podsumowanie przestrzeni hostingowej (dane konfiguracyjne)

Wiadomość z podsumowaniem przestrzeni hostingowej zawierająca hasła wysyłana jest jednorazowo na...

Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:   Domyślnie podczas dodawania domeny Dla istniejącej...

Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...

Zarządzanie strefą DNS

Podczas edycji strefy DNS należy zachować należytą ostrożność, ponieważ zmiany w rekordach...