Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać wiadomości e-mail z php należy korzystać z dodatkowych bibliotek, ponieważ funkcja mail takiego sposobu uwierzytelniania nie udostępnia.
 
 
  1. Pobrać PHPMailer ze strony https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/tree/5.2-stable i rozpakować.
     
  2. Za pomocą dowolnego klienta FTP lub Menedżera plików skopiować dwa pliki (class.phpmailer.php oraz class.smtp.php) z rozpakowanego katalogu do folderu domowego witryny. Plik z formularzem wysyłającym wiadomości powinien znajdować się w tej samej lokalizacji.
     
  3. Tworzymy plik z formularzem, a następnie uzupełniamy go o następujący kod php:
     
<?php
    require_once('class.phpmailer.php');    //dodanie klasy phpmailer
    require_once('class.smtp.php');    //dodanie klasy smtp
    $mail = new PHPMailer();    //utworzenie nowej klasy phpmailer
    $mail->From = "j.nowak@webio.pl";    //adres e-mail użyty do wysyłania wiadomości
    $mail->FromName = "Jan Nowak";    //imię i nazwisko lub nazwa użyta do wysyłania wiadomości
    $mail->AddReplyTo('nadawca@domena.pl', 'mailing'); //adres e-mail nadawcy oraz jego nazwa
                                                 //w polu "Odpowiedz do"  
    $mail->Host = "smtp.webio.pl";    //adres serwera SMTP wysyłającego e-mail
    $mail->Mailer = "smtp";    //do wysłania zostanie użyty serwer SMTP
    $mail->SMTPAuth = true;    //włączenie autoryzacji do serwera SMTP
    $mail->Username = "j.nowak@webio.pl";    //nazwa użytkownika do skrzynki e-mail
    $mail->Password = "hasło";    //hasło użytkownika do skrzynki e-mail
    $mail->Port = 587; //port serwera SMTP zależny od konfiguracji dostawcy usługi poczty
    $mail->Subject = "temat";    //Temat wiadomości, można stosować zmienne i znaczniki HTML
    $mail->Body = 'treść';    //Treść wiadomości, można stosować zmienne i znaczniki HTML     
    $mail->AddAddress ("biuro@webio.pl","Biuro Webio");    //adres skrzynki e-mail oraz nazwa
                                                    //adresata, do którego trafi wiadomość
     if($mail->Send())    //sprawdzenie wysłania, jeśli wiadomość została pomyślnie wysłana
        {                      
        echo 'E-mail został wysłany'; //wyświetl ten komunikat
        }            
    else    //w przeciwnym wypadku
        {           
        echo 'E-mail nie mógł zostać wysłany';    //wyświetl następujący
        }
  ?>  
  • 15 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Błąd "Bad Request HTTP Error 400. The request is badly formed."

Aby poradzić sobie z poniższym błędem należy usunąć z przeglądarki pliki cookies dotyczące domeny...

Konfiguracja klienta pocztowego Mozilla Thunderbird

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Konfiguracja klienta pocztowego Windows Live Mail

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do skrzynki...

Zmiana pozycji okna podglądu wiadomości w poczcie SmarterMail

Okno podglądu wiadomości w Webmail domyślnie znajduje się w prawej części ekranu. Dla tych z...

Przykład wykorzystania biblioteki Aegis Implicit Mail (AIM) do wysyłania poczty w ASP.NET kanałem SSL

Po uruchomieniu aplikacji Visual Studio kliknąć w górnym menu: File → New project....