Folder domowy

W zależności od wyboru lokalizacji witryny (Katalog w twojej przestrzeni lub Przekierowanie do URL) będzie zależała dalsza konfiguracja Folderu domowego.


 
Katalog w twojej przestrzeni
 
Domyślną ścieżką katalogu jest \nazwadomeny\wwwroot i nie podlega edycji.

Ustawienia zabezpieczeń
 
 • Resetuj uprawnienia zapisu - naprawia uprawnienia zapisu do katalogu wwwroot danej witryny,
 • Włącz przeglądanie katalogów - włączenie tej opcji umożliwia odwiedzającym witrynę wyświetlanie listy plików i podkatalogów w danym katalogu, przy czym użytkownik musi znać alias katalogu. Jeśli opcja ta jest wyłączona, a użytkownik nie poda nazwy pliku w pasku adresu przeglądarki internetowej, wyświetli się pusta strona lub błąd (w zależności od konfiguracji w zakładce Własne błędy),
 • Włącz ścieżki nadrzędne - umożliwia stronom ASP na korzystanie ze ścieżek względnych do katalogu nadrzędnego katalogu bieżącego (ścieżek ze składnią ..). W przypadku włączenia tej opcji nie należy nadawać katalogom nadrzędnym prawa dostępu z wykonywaniem, gdyż skrypt mógłby wykonać nieautoryzowany program w katalogu nadrzędnym,
 • Zaszyfrowana sekcja connection string w pliku web.config - włączenie szyfrowania ciągu połączenia w pliku konfiguracyjnym web.config,
 • Dedykowana pula aplikacji - domyślnie włączona opcja, nie podlega wyłączeniu.

Kompresja
 
 • Włącz kompresję dynamiczną - włączenie kompresji odpowiedzi generowanych przez aplikacje (np. ASMX, ASPX, ASHX, AXD). Zapewnia krótszy czas transmisji między przeglądarkami obsługującymi kompresję, a usługami IIS.
 • Włącz kompresję statyczną - włączenie kompresji HTTP zawartości statycznej (np. HTML, CSS, JS), która jest buforowana na dysku między żądaniami bez ujemnego wpływu na zasoby procesora. Podczas następnego żądania plik jest pobierany z dysku, co zwiększa wydajność, gdyż procesor nie musi ponownie kompresować pliku.

Domyślne dokumenty

W polu tekstowym znajduje się lista dokumentów domyślnych Folderu domowego dla żądań klientów witryny. Listę można modyfikować dodając lub usuwając poszczególne dokumenty.
 
 
 
Przekierowanie do URL
 
W przypadku wyboru opcji Przekierowanie do URL, należy określić adres URL (warunkiem koniecznym jest użycie http:// lub https://), na który mają być przekierowywane żądania. Żądania mogą być przekierowywane do pliku np. twojanazwadomeny/sprzedaż/artykuły.html lub do ścieżki wirtualnej twojanazwadomeny/sprzedaż/.
 
Należy jednak pamiętać, że jeśli nie jest zaznaczona żadna z opcji przekierowywania, miejsce docelowe jest ustalane względem wartości określonej w polu Przekierowanie do URL np. określono przekierowanie witryny www.twojanazwadomeny.pl do adresu URL www.mojanazwadomeny.com.pl, a klient (przykładowo w przeglądarce) wpisze adres www.twojanazwadomeny.pl/kontakt.html, żądanie zostanie skierowane do www.mojanazwadomeny/kontakt.html.
 
Opcje przekierowania:
 
 • Redirect all requests to exact destination (instead of relative to destination) Przekieruj wszystkie żądania do dokładnego miejsca docelowego (nie względem miejsca docelowego) - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie żądania będą kierowane dokładnie do wskazanej lokalizacji w polu URL. Jeśli przekierowanie zostanie ustawione na: www.twojanazwadomeny/kadry, a klient wyśle żądanie www.twojanazwadomeny/sprzedaz, zostanie przekierowany do adresu www.twojanazwadomeny/kadry.
 • Przekieruj tylko zapytania do zawartości tego katalogu (nie w podkatalogach) - po wybraniu tej opcji przekierowanie następuje do lokalizacji określonej w polu Przekierowanie do URL i do ewentualnych podkatalogów w ramach tej lokalizacji. Przykład: Jeśli określono URL przekierowania na mojanazwadomeny/kadry, żądania będą realizowane w ramach katalogu /kadry. Opcja Redirect all requests to exact destination (instead of relative to destination) nie może być wówczas zaznaczona.
 • Włącz stałe przekierowanie - opcja ta powoduje stałe przekierowanie do określonego adresu URL. Należy korzystać z tej opcji wtedy, jeśli strona została przeniesiona na stałe do nowej lokalizacji, jest to istotna informacja z punktu widzenia pozycjonowania strony dla wyszukiwarek internetowych. Opcja ta generuje kod stanu przekierowania: 301 Trwałe - lokalizacja odpowiadająca żądanemu zasobowi została trwale zmieniona. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, domyślnie typem przekierowania dla pozostałych opcji jest 302 Odnalezione - strona obecnie znajduje się w innym miejscu - przekierowania mają charakter tymczasowy. Niezależnie od typu przekierowania (301 lub 302) klient nie zauważy różnicy w przekierowaniu.
   
 
 
 • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Dostęp do błędów generowanych przez witrynę (aplikacje ASP.NET)

Informacje w jaki sposób wyświetlić szczegóły błędu w aplikacji MVC zawiera...

Zdalne zarządzanie witryną

Witryna oprócz Panelu zarządzania kontem hostingowym może być również zarządzana...

Jak przejść do konfiguracji witryny?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.   W oknie Przestrzenie...

Tworzenie katalogów wirtualnych

Katalogi wirtualne są przyjazną nazwą katalogu fizycznego na serwerze. Zawartość witryny może być...

Typy MIME

Typy MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) instruują przeglądarkę internetową w jaki...