Zaplanowane zadania

Zaplanowane zadania pozwalają użytkownikowi na automatyczne wykonywanie operacji na koncie hostingowym.
 
Ilość zaplanowanych zadań oraz minimalny odstęp czasu jest zależny od Planu hostingowego.
Informacje w tym artykule:
 
Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym: https://panel.webio.pl


 
W oknie Przestrzenie użytkownika wybrać Zaplanowane zadania.


 
Kliknąć Dodaj zadanie zaplanowane, aby przejść do szczegółów.

 
  Właściwości zaplanowanego zadania.
 
 • Nazwa zadania - wpisać własną, przyjazną nazwę, będzie widoczna również w ogólnym widoku Zaplanowane zadania,
 • Typ zadania - z rozwijanej listy wybrać rodzaj zadania, w zależności od wyboru pojawią się dodatkowe opcje,
 • Harmonogram -  częstotliwość wykonywania zaplanowanego zadania, oprócz standardowych harmonogramów (Codziennie, Tygodniowo, Miesiąc, Raz) do wyboru jest także Interwał, pozwalający jeszcze dokładniej sprecyzować harmonogram,
 • Czas początkowy - czas rozpoczęcia, można definiować z dokładnością do minuty,
 • Włączone - zaznaczony checkbox oznacza, że zadanie zostanie wykonane, aby je wyłączyć usunąć checkbox, a następnie kliknąć Zapisz,
 • Priorytet - domyślnie Poniżej normalnego, do wyboru również Niski,
 • Maksymalny czas wykonywania - zdefiniować po jakim czasie wykonywanie zadania ma zostać zakończone.
 


 
 
 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 
 • Typ bazy danych - wybrać typ bazy danych,
 • Nazwa bazy danych - wprowadzić nazwę posiadanej bazy danych,
 • Katalog kopii zapasowej - wpisać ścieżkę katalogu kopii zapasowej, domyślnie \backups (jeśli nie ma jeszcze tego katalogu, zostanie utworzony automatycznie przez zadanie), można użyć zmiennych [date] i/lub [time], aby w nazwa katalogu zawierała datę i/lub czas,
 • Nazwa pliku kopii zapasowej - określić nazwę pliku kopii zapasowej z bazą danych, domyślnie database_backup.bak, można użyć zmiennych [date] i/lub [time], aby w nazwa katalogu zawierała datę i/lub czas,
 • Spakować kopie zapasową do pliku ZIP? - w celu zmniejszenia jej objętości, domyślnie baza danych zostanie skompresowana do pliku ZIP.
Kliknąć Zapisz.

 
Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.
 
 
 
 
 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 • Plik przestrzeni - podać ścieżkę do pliku w przestrzeni hostingowej, który zostanie wysłany do serwera FTP, można użyć zmiennych [date] i/lub [time], aby w nazwa zawierała datę i/lub czas,
 • Serwer FTP - adres serwera FTP, do którego zostaną wysłane wskazane pliki,
 • Użytkownik FTP - nazwa użytkownika serwera FTP, do którego zostaną wysłane pliki,
 • Hasło FTP - hasło użytkownika FTP, do którego zostaną wysłane pliki,
 • Zdalny katalog FTP - wskazać ścieżkę zdalnego katalogu na serwerze.
Kliknąć Zapisz.
 
 
Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.
 
 
 
 
 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 
Sekcja Send message if - w tej sekcji definiujemy warunek - wyślij wiadomość jeśli (musi być zaznaczona przynajmniej 1 opcja):
 
 • Status odpowiedzi - wprowadzić kod odpowiedzi HTTP (np. 200 - OK, 401 - Unauthorized, 404 - Not found, itd.),
 • Odpowiedź zawiera - jeśli wpisane słowo znajdzie się w treści witryny, zostanie wysłana wiadomość e-mail,
 • Odpowiedź nie zawiera - jeśli wpisane słowo nie znajdzie się w treści witryny, zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem.
   
Sekcja Configure target site and message as
 
 • URL - adres sprawdzanej witryny internetowej, np. http://twojanazwadomeny.com.pl
 • Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika w przypadku zabezpieczenia witryny przy pomocy .htaccess,
 • Akceptuj hasło - hasło w przypadku zabezpieczenia witryny przy pomocy .htaccess,
 • Od - wprowadzić adres e-mail utworzony na serwerze Webio,
 • Wyślij do - adres e-mail odbiorcy wiadomości,
 • Temat wiadomości - wprowadzić temat wiadomości,
 • Treść wiadomości - wprowadzić żądaną treść.
Można wykorzystywać zmienne [url], [message], [content].
 
Kliknąć Zapisz.
 


Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.

Sprawdź datę wygaśnięcia domeny
Zadanie sprawdza datę wygaśnięcia domen, dodanych w Panelu zarządzania kontem hostingowym i wysyła powiadomienie na adres e-mail.

 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 
 • Włącz powiadomienie klienta - po zaznaczeniu tej opcji klient otrzyma powiadomienie,
 • Uwzględnij nieistniejące domeny - nastąpi sprawdzenie czy w panelu zarządzania kontem hostingowym znajdują się domeny ze statusem 'nieistniejące',
 • Wyślij e-mail do - wprowadzić adres e-mail, na który ma zostać wysłane powiadomienie.
 • Powiadom przed (dni) - określić na ile dni przed wygaśnięciem klient zostanie powiadomiony o wygaśnięciu
Kliknąć Zapisz.
 
 
Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.
 
 
 • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Tworzenie skrzynek pocztowych

Przed utworzeniem skrzynki pocztowej należy dodać domenę. Klienci Webio mogą także korzystać...

Zmiana uprawnień w Menadżerze plików

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W...

Podsumowanie przestrzeni hostingowej (dane konfiguracyjne)

Wiadomość z podsumowaniem przestrzeni hostingowej zawierająca hasła wysyłana jest jednorazowo na...

Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:   Domyślnie podczas dodawania domeny Dla istniejącej...

Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...