Wpisy

 Dodawanie własnych nagłówków HTTP

W zakładce Nagłówki istnieje możliwość dodania własnych nagłówków HTTP...

 Dostęp do błędów generowanych przez witrynę (aplikacje ASP.NET)

Informacje w jaki sposób wyświetlić szczegóły błędu w aplikacji MVC zawiera...

 Folder domowy

W zależności od wyboru lokalizacji witryny (Katalog w twojej przestrzeni lub Przekierowanie do...

 Ile zasobów używa moja witryna?

Użytkownicy posiadający dostęp do Panelu zarządzania kontem hostingowym mają możliwość...

 Jak przejść do konfiguracji witryny?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.   W oknie Przestrzenie...

 Obsługa rozszerzeń ASP.NET i PHP

Domyślne ustawienia witryny:   wyłączone klasyczne ASP (w celu ograniczenia możliwości ataku...

 Publikowanie za pomocą WebDeploy

Włączenie opcji WebDeploy we Właściwościach witryny umożliwia publikowanie witryn...

 Tworzenie katalogów wirtualnych

Katalogi wirtualne są przyjazną nazwą katalogu fizycznego na serwerze. Zawartość witryny może być...

 Typy MIME

Typy MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) instruują przeglądarkę internetową w jaki...

 Własne strony błędów

W zakładce Własne błędy użytkownik posiada możliwość zdefiniowania własnej strony błędu w...

 Zarządzaniem plikiem .htaccess

Zakładka ta służy do zarządzania plikiem .htaccess i plikami z nim powiązanymi....

 Zdalne zarządzanie witryną

Witryna oprócz Panelu zarządzania kontem hostingowym może być również zarządzana...

 Zmiana wersji PHP

Zmiana wersji PHP dla danej witryny jest możliwa z poziomu Właściwości witryny, w zakładce...