Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych

Najczęstszą przyczyną komunikatu "Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych" lub "Error establishing a database connection" podczas próby wyświetlenia witryny są nieprawidłowe dane do połączenia się z bazą danych w pliku wp-config.php. Plik znajduje się w katalogu głównym WordPress i można go edytować za pomocą Menadżera plików bezpośrednio na serwerze.
 
 
 
 
Za pomocą Menadżera plików przejść do katalogu wwwroot witryny gdzie jest zainstalowany WordPress i odnaleźć plik wp-config.php. Edytować plik klikając na ikonę z ołówkiem.
 
 
Odnaleźć sekcję odpowiedzialną za połączenie z bazą danych i sprawdzić poniższe dane:
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'nazwa_bazydanych');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'nazwa_uzytkownika');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'hasło');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'adres_hosta_mysql');
 
  • nazwa_bazydanych: panel.webio.pl Bazy danych → MySQL 5.0 → Bazy danych MySQL 5,
  • nazwa_użytkownika: panel.webio.pl Bazy danych → MySQL 5.0 → Użytkownicy MySQL 5,
  • hasło: hasło użytkownika do bazy, które zostało ustawione podczas jego tworzenia,
  • adres_hosta_mysql: mysqlX.webio.pl, gdzie X jest numerem w zależności od serwera na którym znajduje się baza, panel.webio.pl Bazy danych → MySQL 5.0 → Bazy danych MySQL 5  nazwa_bazy_danych.
 
Zapisać wprowadzone zmiany, przejść pod adres witryny, aby sprawdzić czy problem nadal występuje.
  • 11 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Reguła IIS URL Rewrite niezbędna do obsługi przyjaznych adresów w Wordpress

Domyślnie plik web.config po instalacji Wordpress z Galerii Aplikacji zawiera regułę URL Rewrite...

Instalacja i konfiguracja wtyczki obsługującej wysyłkę poczty w WordPress za pomocą SMTP

Domyślnie WordPress wysyła pocztę za pomocą funkcji PHP mail(), jednakże ta nie pozwala na...

Odblokowanie pliku xmlrpc.php

Na serwerach IIS Webio publikowanie w WordPress za pomocą protokołu XML-RPC jest domyślnie...

Instalacja WordPress

Do instalacji WordPress wymagane jest w pierwszej kolejności utworzenie witryny, bazy danych z...