Publikowanie za pomocą WebDeploy

Włączenie opcji WebDeploy we Właściwościach witryny umożliwia publikowanie witryn internetowych i aplikacji za pomocą oprogramowania WebMatrix lub Visual Studio, które znacząco ułatwiają ten proces. Na potrzeby tego artykułu wykorzystano Visual Studio Express 2013 for Web.
 
 
Informacje w tym artykule:
 
 
 
Włączenie publikowania
 
Publikowanie za pomocą WebDeploy jest domyślnie wyłączone dla każdej witryny. Uzupełnić poniższe pola pozostawiając domyślną lub wprowadzić nową Nazwę użytkownika, dwukrotnie hasło, a następnie kliknąć przycisk Włącz.
 
 
Funkcja Web Publishing została pomyślnie włączona.
 
Aby Profil Publikowania został prawidłowo wygenerowany, niezbędne jest w pierwszej kolejności Zapisanie zmian.
 
Kliknąć linkDownload Publishing Profile for this web site.
 
 
Zapisać plik na dysku lokalnym. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy podczas późniejszego importowania w aplikacji Visual Studio Express. Istnieje także opcja ponownego utworzenia pliku profilu w razie chęci zmiany ustawień publikowania aplikacji, w tym celu należ kliknąć Re-build Publishing Profile for this web site. W każdej chwili funkcję Publikowania można wyłączyć.
 
 
 
 
Obsługa profili Web Publishing w Microsoft Visual Studio 2010
 
Aby Visual Studio 2010 poprawnie obsługiwało profile Web Publishing należy zainstalować dodatek z poniższego adresu: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=254269&clcid=0x409
 
 
 
Konfiguracja publikowania w Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
 
Po uruchomieniu aplikacji kliknąć FileNew Web Site...
 
 
Wybrać typ szablonu, w naszym wypadku będzie to Visual C# ASP.NET Empty Web Site (.NET Frwamework 4.5). W sekcji Web location z rozwijanej listy wybrać File system, a następnie nadać nazwę projektu/witryny, kliknąć OK
 
 
W Solution Explorer kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę witryny i z menu wybrać Publish Web Site.
 
 
Kliknąć Import.
 
 
Kliknąć Browse, a następnie wskazać plik z profilem publikowania, kliknąć OK.
 
 
Profil został wczytany. Kliknąć Validate Connection, aby sprawdzić połączenie, a następnie Next.
 


Pozostawić domyślne lub zaznaczyć odpowiednie opcje konfiguracji, kliknąć Next.
 


Kliknąć Publish, aby rozpocząć Publikowanie.

 
 
  • 9 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Dostęp do błędów generowanych przez witrynę (aplikacje ASP.NET)

Informacje w jaki sposób wyświetlić szczegóły błędu w aplikacji MVC zawiera...

Folder domowy

W zależności od wyboru lokalizacji witryny (Katalog w twojej przestrzeni lub Przekierowanie do...

Zdalne zarządzanie witryną

Witryna oprócz Panelu zarządzania kontem hostingowym może być również zarządzana...

Jak przejść do konfiguracji witryny?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.   W oknie Przestrzenie...

Tworzenie katalogów wirtualnych

Katalogi wirtualne są przyjazną nazwą katalogu fizycznego na serwerze. Zawartość witryny może być...