Menadżer plików

Menadżer plików pozwala zarządzać strukturą plików i katalogów w przestrzeni hostingowej. Narzędzie można z powodzeniem stosować do podstawowych operacji na plikach i katalogach zamiast klienta FTP.

Informacje w tym artykule:
 
 
 
Jak przejść do Menadżera plików
 


W sekcji System kliknąćMenadżer plików.


Główny katalog przestrzeni (Strona główna) zawiera katalogi i pliki witryn oraz katalogi z plikami utworzone przez użytkownika. Aby przeglądać zawartość katalogu należy kliknąć jego nazwę. 
 
 
Przejść do folderu domowego witryny klikając w wwwroot.
 
 
Przy plikach i katalogach znajdują się ikony zmiany nazwy oraz nadawania uprawnień, przy plikach - dodatkowo edycji dokumentów rozszerzeniami .html, .php, .txt bezpośrednio w oknie Menadżera.
 
 
 
Wczytaj
Umożliwia przesyłanie plików z dysku komputera do bieżącego katalogu w przestrzeni hostingowej.
 
Opcja szczególnie przydatna przy wgrywaniu aplikacji na serwer
Kliknąć opcję Wczytaj.
 
 
Po wciśnięciu przycisku Przeglądaj, wskazać maksymalnie 5 plików z dysku lokalnego. Zatwierdzić klikając Wczytaj.
 
 
 
Utwórz plik
Tworzy nowy plik w bieżącym katalogu (opcjonalnie z zawartością).

Kliknąć Utwórz plik,
 
 
Wprowadzić nazwę pliku oraz opcjonalnie zawartość, a następnie Utwórz.
 
 
 
Utwórz folder
Tworzy folder w bieżącej lokalizacji
 
Kliknąć Utwórz folder.
 
 
Wprowadzić nazwę, a następnie Utwórz.


 
 
Utwórz bazę danych Access
Tworzy bazę danych Access
 
Kliknąć Utwórz bazę danych Access.
 
 
 wprowadzić nazwę, a następnie Utwórz
 


Zip
Kompresuje pliki i katalogi do archiwum ZIP.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do spakowania, z górnego menu wybrać Zip.
 
 
Wpisać nazwę dla archiwum, kliknąć Zip.

 
Plik z archiwum można pobrać na dysk komputera klikając w jego nazwę.
 
Spakowanie do archiwum ZIP jest najprostszą metodą wykonania kopii zapasowej witryny.

 
 
Rozpakuj
Rozpakowuje pliki ZIP.
 
Zaznaczyć plik, kliknąć Rozpakuj.
 
 
Opcja może być użyta do rozpakowania wgranej wcześniej aplikacji w katalogu wwwroot.


Kopiuj
Kopiuje pliki lub katalogi do wskazanej lokalizacji.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do skopiowania, a następnie kliknąć Kopiuj.
 
 
Wybrać katalog docelowy z listy lub wprowadzić jego ścieżkę, kliknąć Kopiuj.
 
 
 
 
Przesuń
Przenosi pliki lub katalogi do wskazanej lokalizacji.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do przeniesienia, a następnie kliknąć Przesuń.
 
 
Wybrać katalog docelowy z listy lub wprowadzić jego ścieżkę, kliknąć Przesuń.
Usuń
Usuwa wybrane pliki lub katalogi.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do usunięcia.  Z górnego menu wybrać Usuń.
 
 
 
  • FTP
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Tworzenie skrzynek pocztowych

Przed utworzeniem skrzynki pocztowej należy dodać domenę. Klienci Webio mogą także korzystać...

Zmiana uprawnień w Menadżerze plików

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W...

Podsumowanie przestrzeni hostingowej (dane konfiguracyjne)

Wiadomość z podsumowaniem przestrzeni hostingowej zawierająca hasła wysyłana jest jednorazowo na...

Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:   Domyślnie podczas dodawania domeny Dla istniejącej...

Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...