Kategorie

Wpisy

 Dodawanie dodatkowych administratorów

Konta dodatkowych administratorów mogą być przydatne w sytuacji, gdy konto hostingowe...

 Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...

 Dodawanie domen aliasowych

Domena aliasowa wskazuje na witrynę lub pocztę innej domeny i tym samym daje możliwość...

 Dwupoziomowe zabezpieczenie podczas logowania

Panel zarządzania kontem hostingowym można dodatkowo zabezpieczyć podczas logowania użytkownika....

 Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Poczta...

 Instalacja bezpłatnego certyfikatu Let's Encrypt

Let's Encrypt to usługa pozwalająca zabezpieczyć witrynę bezpłatnym certyfikatem SSL....

 Jak sprawdzić adresy IP witryny?

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#ccc;margin:0px left;} .tg...

 Jak sprawdzić aktualną zajętość konta hostingowego?

Zajętość kont hostingowych jest odświeżana automatycznie pod koniec każdego tygodnia, a w...

 Jak sprawdzić rozmiar katalogu za pomocą Menadżera plików?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W sekcji System kliknąć...

 Jakie informacje znajdę w Dzienniku zdarzeń?

Dziennik zdarzeń to przydatne narzędzie umożliwiające sprawdzenie operacji wykonywanych w...

 Konfiguracja i instalacja zamówionego certyfikatu SSL

Uruchomienie witryny w kanale szyfrowanym nie wymaga zakupu dedykowanego adresu IP. Informacje w...

 Konfiguracja klienta FTP Filezilla

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy połączenie z serwerem FTP kanałem szyfrowanym....

 Konfiguracja klienta FTP Total Commander

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy połączenie z serwerem FTP kanałem szyfrowanym....

 Konfiguracja klienta FTP WinSCP

WinSCP to kolejny klient FTP umożliwiający zarządzanie plikami przestrzeni hostingowej. Jako...

 Konfiguracja połączenia z serwerem FTP

  Serwer FTP:   ftp://adres_ip_w_wiadomości_z_danymi_konfiguracyjnymi...

 Menadżer plików

Menadżer plików pozwala zarządzać strukturą plików i katalogów w przestrzeni hostingowej....

 Odnawianie certyfikatu SSL

Aby odnowić certyfikat SSL należy:   Opłacić fakturę za certyfikat SSL na kolejny okres...

 Odzyskiwanie hasła do Panelu zarządzania kontem hostingowym

Na stronie logowania do Panelu zarządzania kontem hostingowym kliknąć link Zapomniałeś...

 Podsumowanie przestrzeni hostingowej (dane konfiguracyjne)

Wiadomość z podsumowaniem przestrzeni hostingowej zawierająca hasła wysyłana jest jednorazowo na...

 Przywrócenie domyślnych rekordów DNS

Wyłączenie i włączenie strefy DNS przywraca domyślne rekordy domeny. Zalogować się...

 Role dodatkowego administratora

Utworzoną rolę należy przypisać dla dodatkowego administratora zgodnie z wpisem: Dodawanie...

 Tworzenie skrzynek pocztowych

Przed utworzeniem skrzynki pocztowej należy dodać domenę. Klienci Webio mogą także korzystać...

 Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:   Domyślnie podczas dodawania domeny Dla istniejącej...

 Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

 Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MySQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

 Usuwanie domen

Usunięcie domeny z Panelu zarządzania kontem hostingowym jest możliwe dopiero po usunięciu...

 W jaki sposób uruchomić witrynę dla poddomeny, której główna witryna jest utrzymywana poza Webio

Panel zarządzania kontem hostingowym Webio:   W przestrzeni Domeny kliknąć Dodaj...

 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć SQL...

 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MySQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

 Zaplanowane zadania

Zaplanowane zadania pozwalają użytkownikowi na automatyczne wykonywanie operacji na koncie...

 Zarządzanie kontami FTP

  Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W Przestrzeni użytkownika wybrać...

 Zarządzanie strefą DNS

Podczas edycji strefy DNS należy zachować należytą ostrożność, ponieważ zmiany w rekordach...

 Zmiana uprawnień w Menadżerze plików

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W...